Sa Susunod na Habang Buhay Kalimba Tabs | Ben&Ben

Sa Susunod na Habang Buhay Kalimba Numbered Tabs

4 1° 2° 3° 1° (3 7°) 5° 3° 2°
2 1° 2° 3° 1° (1 7°) 5° 3°
4 1° 2° 3° 1° (3 7°) 5° 3° 2°
2 1° 2° 3° 1° (1 7°) 5° 3°
4 3° 3° 2° 3° 1° (3 5 7 2°) 5° 2°
2 1° 1° 7 1° 5 (1 7) 3° 7 2°
4 3° 3° 2° 3° 1° (3 5 7 2°) 5° 2°
2 1° 1° 7 1° 5 (1 7) 3° 7 2°
4 1° 7 1° 7 6 6 6
3 1° 7 1° 7 6 6 6
2 1° 7 1° 2 (5 7 2°)
5 (1 3°) 5° 5 4° 3° 2° 1° (3 5 7) 5°
5 4° 3° 2° 1° (3 6) 3°
5 4° 3° 2° 1° (4 6 1° 3°) 5° 5°
5 4° 3° 2° 5° (2 2°) 4 5°
(6 2°) 1° 6 5° (1 7) 1°
5 (1 3°) 5° 5°
1° (4 6 1° 3°) 5° 5° 2°
5 (1 3°) 5° 3°
1° (4 6 1° 3°) 5° 5°
5 4° 3° 2° (3° 5°) (1° 3°)

Sa Susunod na Habang Buhay Kalimba Letter Tabs

F C° D° E° C° (E B°) G° E° D°
D C° D° E° C° (C B°) G° E°
F C° D° E° C° (E B°) G° E° D°
D C° D° E° C° (C B°) G° E°
F E° E° D° E° C° (E G B D°) G° D°
D C° C° B C° G (C B) E° B D°
F E° E° D° E° C° (E G B D°) G° D°
D C° C° B C° G (C B) E° B D°
F C° B C° B A A A
E C° B C° B A A A
D C° B C° D (G B D°)
G (C E°) G° G F° E° D° C° (E G B) G°
G F° E° D° C° (E A) E°
G F° E° D° C° (F A C° E°) G° G°
G F° E° D° G° (D D°) F G°
(A D°) C° A G° (C B) C°
G (C E°) G° G°
C° (F A C° E°) G° G° D°
G (C E°) G° E°
C° (F A C° E°) G° G°
G F° E° D° (E° G°) (C° E°)

Tutorial Video

Sa Susunod na Habang Buhay Kalimba Chords & Tutorial

Song Credits

Artist: Ben&Ben
Album: Sa Susunod na Habang Buhay
Releasing Year: 2020