Demon Slayer: Kamado Tanjiro no Uta Kalima Tabs (Ep19 End)

Kamado Tanjiro no Uta Kalima Letter Notes & Tabs

Cº Eº B A
Cº Eº B A Aº

CºBCº EºB AGA CºE
FºEºFº AºEº DºCºDº AEº
CºBCº EºB AGA CºE
FºEºFº AºEº DºCºDº AEº

AAAA BCº G DºCº
AAAA B ECº
AAAA BCº G DºCº

CºDºEº CºDºEº CºDºEº
ABCºEº FºDº

G DºEº FºEº G DºDº EºDº
CºBCº CºDºCº BCºEº
ABCº DºG EºEº DºDºCº
ABCº Dº CºB CºCº

CºBCº EºB AGA CºE
FºEºFº AºEº DºCºDº AEº
CºBCº EºB AGA CºE
FºEºFº AºEº DºCºDº AEº

G DºEº FºEº G DºDº EºDº
CºBCº CºDºCº BCºEº
ABCº DºG EºEº DºDºCº
ABCº Dº CºB CºCº
ABCº Dº CºB CºCº

Kamado Tanjiro no Uta Kalima Number Notes & Chords

1º 3º 7 6
1º 3º 7 6 6º

1º71º 3º7 656 1º3
4º3º4º 6º3º 2º1º2º 63º
1º71º 3º7 656 1º3
4º3º4º 6º3º 2º1º2º 63º

6666 71º 5 2º1º
6666 7 31º
6666 71º 5 2º1º

1º2º3º 1º2º3º 1º2º3º
671º3º 4º2º

5 2º3º 4º3º 5 2º2º 3º2º
1º71º 1º2º1º 71º3º
671º 2º5 3º3º 2º2º1º
671º 2º 1º7 1º1º

1º71º 3º7 656 1º3
4º3º4º 6º3º 2º1º2º 63º
1º71º 3º7 656 1º3
4º3º4º 6º3º 2º1º2º 63º

5 2º3º 4º3º 5 2º2º 3º2º
1º71º 1º2º1º 71º3º
671º 2º5 3º3º 2º2º1º
671º 2º 1º7 1º1º
671º 2º 1º7 1º1º

Video Tutorial

Kamado Tanjiro no Uta Kalima Tabs Tutorial by Simple Kalimba

Song Credits

Japanese Title: 竈門炭治郎のうた
Description: Insert Song (Ep 19)
From Anime: 鬼滅の刃
From Season: Spring 2019
Performed by Go Shiina ft. Nami Nakagawa
Lyrics by Ufotable
Music Composition: Go Shiina
Releasing Year: 2019