WAYO Kalimba Tabs & Chords | Bang Ye Dam of TREASURE

WAYO Kalimba Tabs & Numbered Notes

72°1°67 3° 771°756 671°
4 6777767 767 7767
1 67676767 767 1°64
4 2°2°2°1°77 677 767 1°
6777 767 46 765 654
64°4°3°71°7 6671°7 1°7
64°4°3°3° 1°76671°1° 71°7
664°4°3°3° 1°766 71°71°
61°1° 3°1°1° 3°1°1° 7
3°3°1 3°3°1°7
62°7 1°6 75
667 1°1°1°7 1°56
671° 2°2° 3°6 1° 2°1°7
667 1°1°1°3° 2°1°7 4

WAYO Kalimba Chords & Letter Notes

BD°C°AB E° BBC°BGA ABC°
F ABBBBAB BAB BBAB
C ABABABAB BAB C°AF
F D°D°D°C°BB ABB BAB C°
ABBB BAB FA BAG AGF
AF°F°E°BC°B AABC°B C°B
AF°F°E°E° C°BAABC°C° BC°B
AAF°F°E°E° C°BAA BC°BC°
AC°C° E°C°C° E°C°C° B
E°E°C E°E°C°B
AD°B C°A BG
AAB C°C°C°B C°GA
ABC° D°D° E°A C° D°C°B
AAB C°C°C°E° D°C°B F

Tutorial Video

WAYO Kalimba Notes & Chords

Song Credits

Artist: Bang Ye-dam
Language: Korean