Buttercup Kalimba Tabs & Chords by Jack Stauber | Funny Meme Song

Buttercup Kalimba Tabs & Numbered Notes

Tune the below notes:
4°: 4°#
1°: 1°#

Notes:
(257)
5° 7° 6° 6° 5° 4° 4°
(257)(46)
4° 4° 3° 2° 3° 4° 2°
(257)
(5°7°) 6° 6° 5° 4° 4°
(257)(46)
4° 4° 3° 2° 3°
(257)
7° 6° 6° 5° 4° 4°
(257)(46)
4° 4° 3° 2° 3° 4° 2°
(257)
(5°3°) 6° 6° 5° 4° 4°
(257)(46)
4° 4° 3° 2° 3°
2° 2° 3° 2° 3°
4° 3° 2° 7 6 2° 7
(46)(46)(46)(46)
4 6 2° 2° 3° 2° 3°
4° 3° 2° 7 6 2° 7
(46)(46)(46)
4° 5° 4° 5° 4° 5°
1° 1° (257)
5° 7° 6° 6° 5° 4° 4°
(257)(46)
4° 2° 4°
(257)
5° 7° 6° 6° 5° 4° 4°
(257)(46)
4° 4° 3° 2° 3° 4°
(257)
7° 6° 6° 5° 4° 4°
(257)(46)
4° 4° 3° 2° 3° 4° 2°
(257)
7° 6° 6° 5° 4° 4°
(257)(46)
4° 4° 3° 2° 3°
2° 2° 3° 2° 3°
4° 3° 2° 7 6 2° 7
(46)(46)(46)(46)
4 6 2° 2° 3° 2° 3°
4° 3° 2° 7 6 2° 7
(46)(46)(46)(46)
2° 2° 3° 2° 3°
4° 3° 2° 7 6 2° 7
(46)(46)(46)(46)
4 6 2° 2° 3° 2° 3°
4° 3° 2° 7 6 2° 7
(46)(46)(46)(46)
4° 5° 4° 5° 4° 5°
1° 1° (257)

Buttercup Kalimba Chords & Letter Notes

Tune the below notes:
F°: F°#
C°: C°#

Notes:
(DGB)
G° B° A° A° G° F° F°
(DGB)(FA)
F° F° E° D° E° F° D°
(DGB)
(G°B°) A° A° G° F° F°
(DGB)(FA)
F° F° E° D° E°
(DGB)
B° A° A° G° F° F°
(DGB)(FA)
F° F° E° D° E° F° D°
(DGB)
(G°E°) A° A° G° F° F°
(DGB)(FA)
F° F° E° D° E°
D° D° E° D° E°
F° E° D° B A D° B
(FA)(FA)(FA)(FA)
F A D° D° E° D° E°
F° E° D° B A D° B
(FA)(FA)(FA)
F° G° F° G° F° G°
C° C° (DGB)
G° B° A° A° G° F° F°
(DGB)(FA)
F° D° F°
(DGB)
G° B° A° A° G° F° F°
(DGB)(FA)
F° F° E° D° E° F°
(DGB)
B° A° A° G° F° F°
(DGB)(FA)
F° F° E° D° E° F° D°
(DGB)
B° A° A° G° F° F°
(DGB)(FA)
F° F° E° D° E°
D° D° E° D° E°
F° E° D° B A D° B
(FA)(FA)(FA)(FA)
F A D° D° E° D° E°
F° E° D° B A D° B
(FA)(FA)(FA)(FA)
D° D° E° D° E°
F° E° D° B A D° B
(FA)(FA)(FA)(FA)
F A D° D° E° D° E°
F° E° D° B A D° B
(FA)(FA)(FA)(FA)
F° G° F° G° F° G°
C° C° (DGB)

Tutorial Video

Buttercup Kalimba Notes & Chords by Jack Stauber

Song Credits

Artist: Jack Stauber
Album: Pop Food
Released: 2017