Jason Mraz: I Won’t Give Up Kalimba Tabs & Chords

I Won’t Give Up Kalimba Tabs & Numbered Notes

1° 1° 1° 2° 3° (44°) 6 1° (3°135) 1 3 5
1° 2° 3° (44°) 6 1° (3°135) 1 3 5
1° 2° 3° (1°644°) 5° (3°135) 1 3 5
3° 2° 1° (1°5) 7 1° 5 (1°2) 7 1° (2572°)
1° 1° 1° 2° 3° (44°) 6 1° (3°1) (135)
1° 1° 1° 2° 3° 4° 4 6 1° (3°1) (135)
1° 1° 1° 2° 3° 1° (44°) 6 1° (3°1) (135)
3° 3° 2° 1° 2° (1°5) 7 1° 5 (1°2) 7 1° 5 (2572°)

5 1° 2° 3° (44°) 6 1° 5 (3°1) 3 5 3 1 1
1° 1° 2° 3° (44°) (1°6) 5° (3°1) 3 5 3 1 1
5 1° 2° 3° (44°) 6 1° 5 (3°1) 3 5 3 1 1
3° 3° 2° 1° 2° (1°5) 7 1° 5 (1°2) 7 1° 5 (2572°)
3° 2° 1° (1°641) 6 4 (1°1) (1°135) 3 1
2° 3° 2° 1° (3°16)(13) 6 3 (1°1) (2572°) 7
5 3° 2° 1° (1°641) 6 4 (1°1) (1°135) 3 1
5 1° 1° 2° 2° 2 5 (1°2) (2572)

I Won’t Give Up Kalimba Chords & Letter Notes

C° C° C° D° E° (FF°) A C° (E°CEG) C E G
C° D° E° (FF°) A C° (E°CEG) C E G
C° D° E° (C°AFF°) G° (E°CEG) C E G
E° D° C° (C°G) B C° G (C°D) B C° (DGBD°)
C° C° C° D° E° (FF°) A C° (E°C) (CEG)
C° C° C° D° E° F° F A C° (E°C) (CEG)
C° C° C° D° E° C° (FF°) A C° (E°C) (CEG)
E° E° D° C° D° (C°G) B C° G (C°D) B C° G (DGBD°)

G C° D° E° (FF°) A C° G (E°C) E G E C C
C° C° D° E° (FF°) (C°A) G° (E°C) E G E C C
G C° D° E° (FF°) A C° G (E°C) E G E C C
E° E° D° C° D° (C°G) B C° G (C°D) B C° G (DGBD°)
E° D° C° (C°AFC) A F (C°C) (C°CEG) E C
D° E° D° C° (E°CA)(CE) A E (C°C) (DGBD°) B
G E° D° C° (C°AFC) A F (C°C) (C°CEG) E C
G C° C° D° D° D G (C°D) (DGBD)

Tutorial Video

I Won’t Give Up Kalimba Notes & Chords

Song Credits

Artist: Jason Mraz
Album: I Won’t Give Up
Released: 2012
Language: English