Sekai wa Koi ni Ochiteiru Kalimba Tabs & Chords – Ao Haru Ride OP – CHiCO with HoneyWorks

Sekai wa Koi ni Ochiteiru Kalimba Tabs & Numbered Notes

5 2 5 7 6 5 5 2
5 7 6 5 5 2
7 1° 7 5 6 5 5 5
5 2 5 7 6 5 5 2 2° 5
2 2° 4 5 2° 5 5

2° 2° 2° 2° 2° 2° 1° 7 1°
2° 2° 2° 2° 2° 2° 1° 7 1° 5
7 6 5 5 7 6 5
2° 2° 2° 2° 2° 2° 1° 7 1°

2° 2° 2° 2° 2° 2° 1° 7 6° 5°
7 6 5 4 5 1 7 5 5 1 7 4 5
5 3 5 6 7 6 5 3 5 3 5 6 7
5 3 5 6 7 6 5 3 7 6 5 7 6 5
5 7 5 5 7 4 5
5 2 5 7 6 5 5 2
5 7 6 5 5 2
7 1° 7 5 6 5 5 5
5 2 5 7 6 5 5 2 2° 5
2 2° 4 5 2° 5 5
5 3 5 6 7 6 5 3 5 3 2° 5
5 3 5 6 7 6 5 5
5 3 5 6 7 6 5 3 5 3 2° 5
5 3 5 6 7 6 5 5
2° 3° 2° 2° 3° 2° 2° 3° 2° 5 5 7 6 7
2° 3° 2° 2° 2° 3° 2° 5° 5° 5° 5° 5° 5° 1°° 5° 5°
2 3 2 2 3 2 2 3 2 5 5 7 6 7
2 3 2 2° 2° 3° 2° 7 6 5 5 7 6 5
3 3 3 3 5 3 5 6 7 6 5 3 5 3 5 6 7
5 3 5 6 7 6 4 1° 7 6 5 5 7 4 5
5 2 5 7 6 5 5 2 3 2
5 2 7 1 7 5 6 5 5 5
5 2 5 7 6 5 5 2 3 2 2 2° 4 5 2° 5 5
5 3 5 6 7 6 5 3 5 3 2° 5
5 3 5 6 7 6 5 5
5 3 5 6 7 6 5 3 5 3 2° 5
5 3 5 6 7 6 5 5

Sekai wa Koi ni Ochiteiru Kalimba Chords & Letter Notes

G D G B A G G D
G B A G G D
B C° B G A G G G
G D G B A G G D D° G
D D° F G D° G G

D° D° D° D° D° D° C° B C°
D° D° D° D° D° D° C° B C° G
B A G G B A G
D° D° D° D° D° D° C° B C°

D° D° D° D° D° D° C° B A° G°
B A G F G C B G G C B F G
G E G A B A G E G E G A B
G E G A B A G E B A G B A G
G B G G B F G
G D G B A G G D
G B A G G D
B C° B G A G G G
G D G B A G G D D° G
D D° F G D° G G
G E G A B A G E G E D° G
G E G A B A G G
G E G A B A G E G E D° G
G E G A B A G G
D° E° D° D° E° D° D° E° D° G G B A B
D° E° D° D° D° E° D° G° G° G° G° G° G° C°° G° G°
D E D D E D D E D G G B A B
D E D D° D° E° D° B A G G B A G
E E E E G E G A B A G E G E G A B
G E G A B A F C° B A G G B F G
G D G B A G G D E D
G D B C B G A G G G
G D G B A G G D E D D D° F G D° G G
G E G A B A G E G E D° G
G E G A B A G G
G E G A B A G E G E D° G
G E G A B A G G

Tutorial Video

Sekai wa Koi ni Ochiteiru Kalimba Notes & Chords

Song Credits

Artist : CHiCO with HoneyWorks
Song : Sekai wa Koi ni Ochiteiru