Munimuni: Sa Hindi Pag-alala Kalimba Tabs & Chords

Kakalimutan na kita
1 1° 1° 2° 3° 5° 5° 3° (2 – 5 – 7 – 2°) 5
Siguraduhin mong hindi talaga pwedeng tayo
1 1° 1° 2° 3° 5° 5° 3° (6° – 4) 3° 3° 2° 3° 2° 6 1 1°
Napagisipan mo na ba
(1 – 5) 1° 1° 2° 3° 5° 5° 3° (2 – 5 – 7 2°) 5
Dahil kakalimutan na kita
1 1° 1° 2° 3° 5° 5° 3° (2° – 2) 1° 5

Ito na
5 6 1°
(4° – 4) 4 (3° – 3) 3 (5 – 1) 1 6 3
Ito na (ito na)
2° 3° 4° 4 3° 4 (2° – 2) (1° – 2) 5 1 1 1 1
Kakalimutan ko narin
1 1° (1° – 1) 2° (3° – 3) 5° (5° – 3) 3° (2° – 2) 2 2 2
Mga sinabi mong wala palang ibig sabihin
1 1° (1° – 1) 2° (3° – 3) 5° (5° – 3) 3° (6° – 4) 3° (3° – 4) 2° (3° – 3) (2° – 3) 6 1 1° 1 1 1
Pati narin ang ‘yong ngiti
1 1° (1° – 1) 2° (3° – 3) 5° (5° – 3) 3° (2° – 2) 2 2 2
At mga luha sa ‘yong paghikbi
(1 – 5) 1° (1° – 1) 2° (3° – 3) 5° (5° – 3) 3° (2° – 4) (1° – 4) 5 1
Ito na
(1 – 5) 6 1
(4° – 4) 6 (3° – 3) 5 (1 – 5) 3 6
Ito na (ito na)
 2° 3° 4° 4 3° 4 (2° – 2) (1° – 2) 5 1 1 1 1
Paalam na nga ba
1 5° 5 5° 3° 3° 3° 3 2° 2 5 1
Kung hindi na tayo magkikita
5° (5° – 5) 3° 3° 3 2° 1° 3° 2° 1° 3° 1 3
Nawa ay mangyaring
5° (5° – 5) 3° 3° 3° 3 2°2 5 1
Hilahin tayo ng kamay ng Diyos
5° 5 5° 3° 3° 1° (1° – 6 – 1) 2° 3° 5 1
Sa isang pagkikita
5° (5° – 5) 3° 3° 3° 3 2° 2 5
Sa isang pangitain (sa isang pangitain)
(2° – 4) 2° (2° – 6) 3° 4° 4° 4 3° 2° 1° (1 – 3 – 5)

Kakalimutan na kita
C C° C° D° E° G° G° E° (D – G – B – D°) G
Siguraduhin mong hindi talaga pwedeng tayo
C C° C° D° E° G° G° E° (A° – F) E° E° D° E° D° A C C°
Napagisipan mo na ba
(C – G) C° C° D° E° G° G° E° (D – G – B D°) G
Dahil kakalimutan na kita
C C° C° D° E° G° G° E° (D° – D) C° G

Ito na
G A C°
(F° – F) F (E° – E) E (G – C) C A E
Ito na (ito na)
D° E° F° F E° F (D° – D) (C° – D) G C C C C
Kakalimutan ko narin
C C° (C° – C) D° (E° – E) G° (G° – E) E° (D° – D) D D D
Mga sinabi mong wala palang ibig sabihin
C C° (C° – C) D° (E° – E) G° (G° – E) E° (A° – F) E° (E° – F) D° (E° – E) (D° – E) A C C° C C C
Pati narin ang ‘yong ngiti
C C° (C° – C) D° (E° – E) G° (G° – E) E° (D° – D) D D D
At mga luha sa ‘yong paghikbi
(C – G) C° (C° – C) D° (E° – E) G° (G° – E) E° (D° – F) (C° – F) G C
Ito na
(C – G) A C
(F° – F) A (E° – E) G (C – G) E A
Ito na (ito na)
 D° E° F° F E° F (D° – D) (C° – D) G C C C C
Paalam na nga ba
C G° G G° E° E° E° E D° D G C
Kung hindi na tayo magkikita
G° (G° – G) E° E° E D° C° E° D° C° E° C E
Nawa ay mangyaring
G° (G° – G) E° E° E° E D°D G C
Hilahin tayo ng kamay ng Diyos
G° G G° E° E° C° (C° – A – C) D° E° G C
Sa isang pagkikita
G° (G° – G) E° E° E° E D° D G
Sa isang pangitain (sa isang pangitain)
(D° – F) D° (D° – A) E° F° F° F E° D° C° (C – E – G)

Song Credits

Artist: Munimuni
Album: Simula
Released: 2017
Language: Filipino