Loyal Brave True Kalimba Tabs & Chords – Christina Aguilera (Mulan)

Loyal Brave True Kalimba Tabs & Numbered Notes

(1°1) 3 2° 3° (5°3) 5 3° (6°1) 6 5° 6° (5°1) 3
3° (6°1) 6 5° 6° (5°1) 3 3° (3°3) 5 7 2° 7 5
(1°1) 3 2° 3° (5°3) 5 3° (6°1) 6 5° 6° (5°1) 3
3° (6°1) 6 5° 6° (5°1) 3 3° (3°3) 5 7 2° 7
6° 7° (1°°6) 1° 1°° 4 (1°°2) 5 7 2° 7° (6°1) 3°° 3 6 1°
6° 7° (1°° 4) 1° 2°° (1°° 2) 5 7° (6°1) 5° 3° 1 3 6
6° 7° (1°° 6) 1° 1°° 4 (1°°2) 5 7 2° 7° (6°1) 3°° 3 6 5)
1° 2° (3°1) 5° 6° 5° 3° (2°2) 6 1° (3°1) 3 6 1° 6

1° 2° (3°1) 5° 6° 5° 3° (2°2) 6 1° (2°1) 1° 6 1 3 5 3
(1°1) 3 5 2° 3° (5°3) 5 7 5 3° 5° (6°1) 6 5° 6° (5°1) 3 5 3
3° 5° (6°1) 6 5° 6° (5°1) 3 5 3 3° (3°3) 5 7 2° 7 5
(1°1) 3 5 2° 3° (5°3) 5 7 5 3° 5° (6°1) 6 5° 6° (5°1) 3 5 3
3° 5° (6°1) 6 5° 6° (5°1) 3 5 3 3° (3°3) 5 7 2° 7
6° 7° (1°°6) 1° 1°° 4 (1°° 2) 5 7 2° 7° (6°1) 3°° 3 6 1°
6° 7° (1°°4) 1°° 2) 5 7° (6°1) 5° 3° 1 3 6
6° 7° (1°°6) 1° 1°° 4 (1°° 2) 5 7 2° 7° (6°1) 3°° 6 5
1° 2° (3°1) 5° 6° 5° 3° (2°2) 6 1° (3°1) 3 6 1° 6
1° 2° (3°1) 5° 6° 5° 3° (2°2) 6 1° (2°1) 1° 6 1 3 6 1° 6 (1°3°)

You may also like:
Reflection Kalimba Tabs
Avatar’s Love Kalimba Tabs
Treat You Better Kalimba Tabs
Spring Day Kalimba Tabs

Loyal Brave True Kalimba Chords & Letter Notes

(C°C) E D° E° (G°E) G E° (A°C) A G° A° (G°C) E
E° (A°C) A G° A° (G°C) E E° (E°E) G B D° B G
(C°C) E D° E° (G°E) G E° (A°C) A G° A° (G°C) E
E° (A°C) A G° A° (G°C) E E° (E°E) G B D° B
A° B° (C°°A) C° C°° F (C°°D) G B D° B° (A°C) E°° E A C°
A° B° (C°° F) C° D°° (C°° D) G B° (A°C) G° E° C E A
A° B° (C°° A) C° C°° F (C°°D) G B D° B° (A°C) E°° E A G)
C° D° (E°C) G° A° G° E° (D°D) A C° (E°C) E A C° A

C° D° (E°C) G° A° G° E° (D°D) A C° (D°C) C° A C E G E
(C°C) E G D° E° (G°E) G B G E° G° (A°C) A G° A° (G°C) E G E
E° G° (A°C) A G° A° (G°C) E G E E° (E°E) G B D° B G
(C°C) E G D° E° (G°E) G B G E° G° (A°C) A G° A° (G°C) E G E
E° G° (A°C) A G° A° (G°C) E G E E° (E°E) G B D° B
A° B° (C°°A) C° C°° F (C°° D) G B D° B° (A°C) E°° E A C°
A° B° (C°°F) C°° D) G B° (A°C) G° E° C E A
A° B° (C°°A) C° C°° F (C°° D) G B D° B° (A°C) E°° A G
C° D° (E°C) G° A° G° E° (D°D) A C° (E°C) E A C° A
C° D° (E°C) G° A° G° E° (D°D) A C° (D°C) C° A C E A C° A (C°E°)

Tutorial Video

Loyal Brave True Kalimba Tabs & Kalimba Notes – Disney Mulan

Song Credits

Artist: Christina Aguilera
Album: Loyal Brave True (From “Mulan”)
Released: 2020